Let op: huwelijksvermogensrecht 2012 !

Let op: huwelijksvermogensrecht 2012 !

De wetgever heeft op 1 januari 2012 een aantal wijzigingen doorgevoerd in het huwelijksvermogensrecht. De belangrijkste daarvan is dat voor vergoedingen tussen de echtelieden, die eerst nominaal berekend werden, nu de zogeheten beleggingsvisie geldt. Een wijziging met vergaande financiële consequenties als u niet de juiste maatregelen treft. Dat vraagt om een toelichting.

Lening

We leggen de veranderingen uit aan de hand van een voorbeeld. Stel, een man en een vrouw zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. De vrouw beschikt over privévermogen dat zij door schenking heeft verkregen. De man is ondernemer en leent van zijn vrouw een ton voor het volstorten van de aandelen in een door hem opgerichte BV. Het gaat de BV in de jaren daarna voor de wind, de waarde van de aandelen loopt op tot een miljoen. In het huwelijk gaat het minder voorspoedig. Het stel besluit tot een echtscheiding.

Belegging

Onder het oude regime zou de vrouw de door haar aan haar ex-man geleende ton, plus een reële rente, terugkrijgen. In het nieuwe systeem ziet de wetgever het geld als een belegging en kan de vrouw aanspraak maken op de volle waarde van de aandelen, op een miljoen dus. Hetzelfde was van toepassing geweest als de vrouw tussentijds een lening die haar man was aangegaan bij de bank, met haar geld had afgelost. Dat kan zijn, zoals in hiervoor beschreven geval, voor de volstorting van aandelen, maar bijvoorbeeld ook voor de aflossing van een hypotheekschuld.

Al met al kan de wetwijziging, die sinds 1 januari jongstleden van kracht is, uiterst onaangename en niet-voorziene consequenties hebben.

Voorkom schade

Als u te maken hebt met investeringen van één van de echtelieden in het vermogen van de ander, dan is het zaak om u heel goed te laten informeren over de mogelijke gevolgen daarvan in uw specifieke situatie. De consequenties, zoals hiervoor beschreven, zijn namelijk te vermijden. Een pasklaar antwoord is er echter niet.

Juridisch zijn er goede oplossingen, waarbij in alle gevallen geldt: regel het goed op het moment dat u de lening aangaat.