Tag: WOZ-waarde

  • Erfbelasting en WOZ-waarde

    Erfbelasting en WOZ-waarde

    Erfgenamen die na 1 januari 2012 een woning hebben geërfd kunnen voor de erfbelasting kiezen om gebruik te maken van een actuelere WOZ-waarde. In de Successiewet is in artikel artikel 21, vijfde lid, Successiewet geregeld dat verkrijgers ervoor mogen kiezen een verkregen woning niet te waarderen op de voor het jaar van verkrijging geldende WOZ-waarde,…