Tag: voogdijregeling

  • Voogdijregeling

    Voogdijregeling

    Als u beiden komt te overlijden voordat uw kinderen de meerderjarige leeftijd hebben bereikt zal de rechter bepalen wie de voogdij over uw kinderen krijgt. U kunt dit voorkomen door een voogdijregeling het opnemen van een voogdijregeling in uw testament. Onder voogdij wordt verstaan: de zorg voor een minderjarige (en zijn geld en goederen) wanneer diens…