Tag: verscheuren

  • Mag je je testament gewoon verscheuren ?

    Mag je je testament gewoon verscheuren ?

    De wet regelt in alle voorkomende gevallen wie de erfgenamen zijn van de overledene. Iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door een testament te maken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen. Testamenten worden gemaakt ten overstaan van een notaris. De notaris legt de uiterste wil…