Tag: verkopen

  • Niet-verkochte woning en uitstel erfbelasting

    Niet-verkochte woning en uitstel erfbelasting

    In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van FinanciĆ«n over mogelijke problemen met de betaling van erfbelasting over een niet verkochte woning uit een nalatenschap. Anders dan de vragenstellers veronderstellen, bestaan deze problemen volgens informatie van de Belastingdienst niet. Verzoeken om uitstel van betaling voor aanslagen erfbelasting worden sinds een jaar centraal […]

  • Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

    Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

    Het tegenzittend tij op de huizenmarkt maakt dat erfgenamen die een huis erven tegenwoordig vaak met angst en beven de aanslag voor het betalen van de erfbelasting tegemoet zien. Het is gebruikelijk dat de aangifte voor de erfbelasting binnen 8 maanden na overlijden moet worden ingediend, daarna duurt het vaak nog enkele weken tot maanden […]