Tag: Verdeling

  • Wettelijke verdeling in het erfrecht

    Wettelijke verdeling in het erfrecht

    Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld. Erfdeel kinderen De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun…

  • Verdeling van een erfenis

    Verdeling van een erfenis

    Als alle rekeningen van de overledene zijn betaald, de belastingen zijn afgehandeld, de goederen van de overledene zijn verdeeld en er alleen nog een bepaald tegoed op de bankrekening van de overledene staat, kun je een verdeling voor de erfgenamen maken. De erfgenaam die de erfenis heeft afgehandeld maakt een overzicht waarin staat hoeveel iedere…