Tag: schoonzoon

  • Schoonzoon-clausule

    Schoonzoon-clausule

    In een anti-schoonzoon/dochter clausule wordt vastgelegd dat de erfenis alleen bestemd is voor de eigen erfgenamen en niet voor hun partners. De clausule kan nog nader worden uitgewerkt  door te bepalen dat die clausule alleen van toepassing is wanneer het huwelijk van de erfgenaam eindigt door echtscheiding. Eindigt het huwelijk van een erfgenaam door overlijden, dan kan de…