Tag: samenwoners

  • Erfbelasting voor samenwoners

    Erfbelasting voor samenwoners

    Wanneer zijn samenwoners elkaars fiscale partner voor de erfbelasting? In ieder geval wanneer de samenwoners wettelijk geregistreerd partners zijn. Dan gelden verder geen eisen en vallen ze onder dezelfde tarieven en vrijstelling als echtgenoten. Zijn de samenwoners niet als partners geregistreerd ? Dan gelden nu nog de volgende eisen: – Ze zijn beiden meerderjarig en – Ze hebben een gemeenschappelijke…

  • Samenwoners opgelet

    Samenwoners opgelet

    Bij de invoering van het nieuwe Successiewet per 1 januari 2010 zijn een aantal regels aangescherpt. Ongehuwden zijn voor de erfbelasting alleen partners als de gemeenschappelijke huishouding minimaal zes maanden voorafgaand aan het moment van het overlijden heeft bestaan. Om dus gebruik te kunnen maken van de partnervrijstelling van 603.300 euro en het partnertarief moet…