Tag: Onterven

  • Onterven en legitieme portie

    Onterven en legitieme portie

    Ouders kunnen besluiten om één of meerdere kinderen te onterven. Dit moet wel in de vorm van een testament gebeuren. Toch kunnen zij niet regelen dat onterfde kinderen helemaal niets van de nalatenschap ontvangen. Kinderen (en kleinkinderen) hebben namelijk recht op een zogenaamde legitieme portie. De langstlevende echtgenoot, de ouders en de stief- of pleegkinderen…

  • Partner onterven

    Partner onterven

    In het huidige erfrecht is het mogelijk per testament de langstlevende partner te onterven. Hij of zij is dan geen erfgenaam meer. Dit zou echter betekenen dat deze niet ongestoord kan voortleven. En dat is niet de bedoeling van het erfrecht. Om de langstlevende te beschermen tegen onterving, kan de langstlevende het vruchtgebruik van het…