Tag: ondernemer

  • De ondernemer en zijn testament

    De ondernemer en zijn testament

    Opvolging via de wet Normaal gesproken gaat de hele nalatenschap in eerste instantie naar de echtgenoot of geregistreerd partner. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een geldvordering. Deze mogen ze pas opeisen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Als een kind of stiefkind beoogd bedrijfsopvolger is, kan het de kantonrechter verzoeken…

  • Ondernemer en testament

    Ondernemer en testament

    Veel ondernemers hebben hun zaken op het gebied van testament en erfbelasting niet goed voor elkaar. 20% van de ondernemers heeft zelfs helemaal geen testament. Op het moment van overlijden betekent dit niet zelden dat een ondernemer bij de bedrijfsoverdracht een behoorlijk deel van het opgebouwde vermogen verschuldigd is aan de fiscus. Gemiddeld kunnen ondernemers…