Tag: Legaat

  • Legaat voor kleinkinderen

    Legaat voor kleinkinderen

    Neem in uw testament een legaat op voor kleinkinderen. Doordat kleinkinderen een vrijstelling voor de erfbelasting krijgen van 19.114 euro (2011), kan het voordelig zijn om in uw testament te bepalen dat u een bedrag nalaat aan uw kleinkinderen. U kunt daarbij bepalen  dat uw kleinkinderen niet zelf over het nagelaten vermogen kunnen beschikken of dat…

  • Legaat niet tijdig geaccepteerd

    Legaat niet tijdig geaccepteerd

    Als in een testament een legaat is opgenomen, is daar vaak een termijn aan gekoppeld. Het legaat moet dan binnen die termijn afgegeven worden aan degene die het legaat krijgt. Maar wat gebeurt er als die termijn inmiddels is verstreken? Onlangs moest de rechtbank Haarlem een dergelijk geval beoordelen: de overleden man had voor zijn…