Tag: kinderen

 • Erfdeel kinderen en tweede huwelijk

  Erfdeel kinderen en tweede huwelijk

  Het komt voor dat een echtgenoot in een tweede huwelijk geen huwelijks voorwaarden heeft gemaakt, terwijl hij kinderen heeft die het erfdeel van hun overleden ouder nog tegoed hebben. Veel mensen realiseren zich niet dat door een nieuw huwelijk de aanspraken van de kinderen uit het eerste huwelijk wel eens verloren zouden kunnen gaan. Stel…

 • Kinderen iedereen mag een voogd aanwijzen

  Kinderen iedereen mag een voogd aanwijzen

  Iedere ouder kan bij testament bepalen wie na zijn overlijden als voogd of voogden het gezag over zijn minderjarige kinderen zal of zullen hebben. Is er geen testament dan zal de rechter een voogd benoemen. De aangewezen voogd hoeft pas na het overlijden te beslissen of hij de aanwijzing aanvaardt. TIP ! Het is van belang…

 • Echtgenoten/partners zonder kinderen

  Echtgenoten/partners zonder kinderen

  Een testament kan van zeer groot belang zijn voor echtgenoten of geregistreerde partners zonder kinderen. Als één van hen zonder testament overlijdt is de andere echtgenoot de enige erfgenaam. Als deze zonder testament overlijdt gaat het hele vermogen naar zijn of haar bloedverwanten. Het is de vraag of dat wel de bedoeling van het echtpaar is. Het…

 • Erfdeel kinderen bij tweede huwelijk

  Erfdeel kinderen bij tweede huwelijk

  Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen en wij hebben samen geen kinderen. Wel heb ik 2 kinderen uit een eerdere relatie. Hebben mijn kinderen bij mijn overlijden nu recht op de helft van ons bezit als moedersdeel ? Als u als eerste van u en uw partner komt overlijden heeft u drie erfgenamen, die elk…

 • Testament zonder kinderen

  Testament zonder kinderen

  Hebt u geen kinderen? Zonder testament erft uw partner na uw overlijden uw erfenis. Maar als die vervolgens ook overlijdt, gaat uw erfenis uiteindelijk naar de bloedverwanten van uw partner. Naar ouders, broers, zussen en hun kinderen. Zo is het in het wettelijk erfrecht bepaald. U kunt daarvan afwijken als u dat wilt. Met een…

 • Tweede huwelijk en de kinderen

  Tweede huwelijk en de kinderen

  Wat zijn wilsrechten? Wilsrechten kunnen door de kinderen worden ingeroepen op het moment dat de langstlevende ouder zegt dat hij weer wil trouwen. Door het inroepen van het wilsrecht krijgen de kinderen goederen ter waarde van hun vordering op de langstlevende ouder, in eigendom. De langstlevende ouder houdt wel het recht op het vruchtgebruik van…

 • Voor wie kinderen heeft EN een eigen huis

  Voor wie kinderen heeft EN een eigen huis

  In 2010 heeft het zogenaamde tweetrapstestament aandacht gekregen in het programma Radar. Dit heeft veel stof doen opwaaien in de media en binnen het notariaat. In navolging hiervan introduceren de notarissen in Nederland nu het zogenaamde turbo-tweetrapstestament. Dit testament is net als het reguliere tweetrapstestament gunstig voor de langstlevende, maar onderscheidt zich doordat het in…