Tag: inboedel

  • Inboedel en bankrekening

    Inboedel en bankrekening

    De meeste nalatenschappen bestaan in ieder geval uit inboedel, een bank- en/of girorekening en contant geld. Zodra de bank kennis neemt van het overlijden, worden de rekeningen geblokkeerd. Dat is volkomen begrijpelijk: de rekeninghouder is overleden, zijn erfgenamen treden als rechtsopvolgers in zijn plaats. Maar wie zijn die erfgenamen? Het is de taak van de…