Tag: heffingsrente

  • Erfbelasting en heffingsrente

    Erfbelasting en heffingsrente

    Ter financiering van de regeling dat erfbelastingschulden meetellen als box 3-schulden wordt per 1 januari 2010 heffingsrente in rekening gebracht over de verschuldigde erfbelasting. De heffingsrente mag net als de erfbelastingschuld in mindering worden gebracht op het box 3-vermogen. Tevens dient de heffingsrente als prikkel voor de erfgenamen om de aangifte erfbelasting zo snel mogelijk…