Tag: executeur

  • Aanwijzing executeur

    Aanwijzing executeur

    Heeft u iemand in gedachten die het meest geschikt is om uw nalatenschap af te wikkelen? De aanwijzing in het testament van een “executeur” kan later van groot belang blijken te zijn voor een soepele afwikkeling en het voorkomen van ruzie tussen de erfgenamen. Deze persoon kan het laatste afscheid regelen en overleg voeren met…

  • Het nut van een executeur

    Het nut van een executeur

    Na een overlijden moet er veel geregeld worden. Denk hierbij aan allerlei administratieve, organisatorische en financiële zaken. Bovendien moet de nalatenschap worden afgewikkeld zoals in het testament is vastgelegd. Voor al deze taken wordt vaak bij testament een executeur aangesteld.  Is er geen executeur benoemd, dan zijn het de erfgenamen die gezamenlijk voor de afwikkeling…