Tag: erfrecht

 • Wettelijke verdeling in het erfrecht

  Wettelijke verdeling in het erfrecht

  Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld. Erfdeel kinderen De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun…

 • Adoptie en andere zaken in het erfrecht

  Adoptie en andere zaken in het erfrecht

  Een geadopteerd kind staat gelijk aan de eigen kinderen. Pleegkinderen erven echter niet van hun pleegouders. Als pleegouders toch willen dat het kind erft, moeten zij een testament maken. Als een kind wordt geboren uit twee geregistreerde partners, dan erft het kind alleen van de biologische moeder en niet automatisch van de vader. Daarvoor moet…

 • Verklaring van erfrecht

  Verklaring van erfrecht

  In een verklaring van erfrecht staat wie de erflater (de overledene) is, wie de erfgenamen zijn en eventueel wie gemachtigd zijn om namens de erfgenamen te handelen. Ook staat hierin of de overledene een testament heeft opgesteld. Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht raadpleegt de notaris de overlijdensakte en het Centraal Testamentenregister (CTR).…

 • Basisprincipes van het wettelijke erfrecht

  Basisprincipes van het wettelijke erfrecht

  Erfopvolging is het overgaan van het vermogen (de bezittingen en schulden) van degene die overleden is (de erflater) naar de erfgenamen. Erfgenamen volgen de overleden persoon dus op in zijn vermogen. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn geworden voor de bezittingen en schulden van de overledene. Bloedverwantschap De basis van het wettelijke erfrecht is…

 • Nederlander in buitenland

  Nederlander in buitenland

  Welk erfrecht geldt er als een Nederlander in het buitenland woont ? Wanneer u als erflater de Nederlandse nationaliteit bezit en niet in Nederland woont, bepalen de regels van het Haags Erfrechtverdrag 1989 welk recht (het Nederlandse recht of het recht van een ander land) van toepassing is op de vererving van een nalatenschap. Regels Haags…

 • Het erfrecht in vogelvlucht

  Het erfrecht in vogelvlucht

  Er is geen testament nodig is om de positie van de langstlevende ouder veilig te stellen. Kortom: als er niets geregeld is, gaat de hele nalatenschap naar de langstlevende ouder. Kinderen krijgen hun erfdeel dan in de vorm van een geldvordering (minus erfbelasting) op de langstlevende ouder, maar die vordering is pas opeisbaar bij een eventueel…

 • Verklaring van erfrecht vaak noodzakelijk

  Verklaring van erfrecht vaak noodzakelijk

  De notaris verklaart in deze akte dat hij heeft gecontroleerd wie is overleden, of de overledene een testament had, en zo ja, wie er in dat testament als erfgenaam zijn aangewezen. Bovendien verklaart de notaris eventueel wie gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

 • Wat je moet weten over erfrecht

  Wat je moet weten over erfrecht

  Alles wat je over erfrecht moet weten Als een familielid sterft, heb je als nabestaande veel werk te doen. Je moet abonnementen en lidmaatschappen opzeggen en instanties als pensioenfondsen op de hoogte stellen. De woning moet leeggeruimd worden, en de inboedel moet worden verdeeld. Een eigen huis moet in de verkoop. Je gaat je bezig…