Tag: erfdeel

  • Erfdeel kinderen bij tweede huwelijk

    Erfdeel kinderen bij tweede huwelijk

    Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen en wij hebben samen geen kinderen. Wel heb ik 2 kinderen uit een eerdere relatie. Hebben mijn kinderen bij mijn overlijden nu recht op de helft van ons bezit als moedersdeel ? Als u als eerste van u en uw partner komt overlijden heeft u drie erfgenamen, die elk…

  • Bewind over erfdeel instellen.

    Bewind over erfdeel instellen.

    Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met de leeftijd of met het gedrag van de erfgenamen. In zulke gevallen kan de erflater een bewind instellen. Er komt dan een bewindvoerder die…