Tag: bezwaar

  • Massaal bezwaar maar blijf bij de les

    Massaal bezwaar maar blijf bij de les

    Het voordeel van de massaal bezwaarprocedure is dat geen bezwaarschrift hoeft te worden ingediend ter behoud van rechten. Mocht in de toekomst namelijk door de rechter in hoogste instantie worden geoordeeld dat iedereen recht heeft op de hoge vrijstelling voor bedrijfsopvolging, dan zal deze beslissing ook gelden voor degenen die geen bezwaarschrift hebben ingediend. Voorwaarde hierbij is wel…