Tag: betaling

  • Uitstel betaling erfbelasting

    Uitstel betaling erfbelasting

    Voor aanslagen erfbelasting onder de € 50.000 die niet kunnen worden betaald in verband met de tijdelijke onverkoopbaarheid van de woning, kan voor een jaar uitstel van betaling worden aangevraagd. Het komt de laatste tijd geregeld voor dat erfgenamen de aanslag erfbelasting niet kunnen betalen, omdat een tot de nalatenschap behorende woning nog niet is…

  • Uitstel van betaling erfbelasting

    Uitstel van betaling erfbelasting

    Erfgenamen kunnen in 2 situaties uitstel van betaling krijgen voor de erfbelasting: als 1 erfgenaam de blote eigendom van een woning krijgt (en andere erfgenamen het vruchtgebruik krijgen) als de wettelijke verdeling geldt Uitstel van betaling bij blote eigendom woning Krijgt een erfgenaam de blote eigendom van de woning van de overledene? Dat wil zeggen:…