Tag: basisprincipes

  • Basisprincipes van het wettelijke erfrecht

    Basisprincipes van het wettelijke erfrecht

    Erfopvolging is het overgaan van het vermogen (de bezittingen en schulden) van degene die overleden is (de erflater) naar de erfgenamen. Erfgenamen volgen de overleden persoon dus op in zijn vermogen. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn geworden voor de bezittingen en schulden van de overledene. Bloedverwantschap De basis van het wettelijke erfrecht is…