Tag: afvullegaat

  • Wat is een afvullegaat ?

    Wat is een afvullegaat ?

    In de meeste langstlevende testamenten zijn de langstlevende partner en de kinderen samen tot erfgenamen benoemd, ieder voor een gelijk deel. Vervolgens wordt door middel van verschillende regelingen bereikt dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Voorbeelden van langstlevende regelingen die in een testament kunnen voor komen…