Rekenhulp voor erfbelasting

Rekenhulp voor erfbelasting

Per 2010 is de belasting op erfenissen flink veranderd, het aantal tariefgroepen is kleiner en er zijn nog maar twee tariefschijven, boven de vrijstelling minder of meer dan 118.000 euro. Daarnaast zijn de vrijstellingen aanzienlijk aangepast. Hieronder vindt u een rekenhulp om te bepalen wat u ongeveer aan erfbelasting verschuldigd bent. Erfbelasting bereken je over het eigen erfdeel.

Heeft de overledene een testament gemaakt waarin de erfgenamen een vordering krijgen op de langstlevende, dan kan hij dat met en zonder rente doen. Is er geen spraken van rente, dan is er zeker sprake van vruchtgebruik, net als in situaties waarin er geen testament gemaakt is door de overledene. Ontvangt u de erfenis daadwerkelijk, bijvoorbeeld omdat de langstlevende overleden is, dan kunt u de vragen over rente overslaan. Ontvangt u de erfenis nog niet, maar heeft u een vordering op de langstlevende? Vul dan in of er een rente over de vordering wordt vergoed.

,