Kinderen iedereen mag een voogd aanwijzen

Kinderen iedereen mag een voogd aanwijzen

Iedere ouder kan bij testament bepalen wie na zijn overlijden als voogd of voogden het gezag over zijn minderjarige kinderen zal of zullen hebben. Is er geen testament dan zal de rechter een voogd benoemen. De aangewezen voogd hoeft pas na het overlijden te beslissen of hij de aanwijzing aanvaardt.

TIP ! Het is van belang om van tijd tot tijd na te gaan of de bij het testament aangewezen voogd nog bereid is en in staat is om de voogdij uit te oefenen. Is dat niet het geval dan zal het testament wat dit betreft moeten worden herroepen.