Inboedel en bankrekening

Inboedel en bankrekening

De meeste nalatenschappen bestaan in ieder geval uit inboedel, een bank- en/of girorekening en contant geld. Zodra de bank kennis neemt van het overlijden, worden de rekeningen geblokkeerd. Dat is volkomen begrijpelijk: de rekeninghouder is overleden, zijn erfgenamen treden als rechtsopvolgers in zijn plaats.

Maar wie zijn die erfgenamen? Het is de taak van de notaris dit te onderzoeken en daarover een officiële verklaring af te geven. Met deze verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen gezamenlijk over de bank- en/of girorekening van de overledene beschikken. Dikwijls wordt ook aan één van de erfgenamen een volmacht gegeven, waardoor deze mede namens de anderen handelend kan optreden.