Het nut van een executeur

Het nut van een executeur

Na een overlijden moet er veel geregeld worden. Denk hierbij aan allerlei administratieve, organisatorische en financiële zaken. Bovendien moet de nalatenschap worden afgewikkeld zoals in het testament is vastgelegd. Voor al deze taken wordt vaak bij testament een executeur aangesteld.

 Is er geen executeur benoemd, dan zijn het de erfgenamen die gezamenlijk voor de afwikkeling van de nalatenschap moeten zorgdragen. Dit is in veel gevallen een onwenselijke oplossing. Het zorgvuldig afhandelen van een nalatenschap en alle andere zaken die bij een overlijden komen kijken, is namelijk geen lichte taak. Het vraagt om juridische en financiële deskundigheid en een professionele benadering. Het is een goed idee om na te denken over het benoemen van een professionele executeur. Centrum Nalatenschappen kan deze rol voor u vervullen. U kunt zelf bepalen wie u als executeur wilt benoemen en het is belangrijk dit in uw testament op te nemen, zodat daar geen misverstanden over ontstaan. U kunt kiezen voor een familielid of vriend, maar bedenkt u zich dat dit een behoorlijke belasting betekent. U kunt ook een notaris of bijvoorbeeld een accountant benoemen, maar de kosten die hieraan verbonden zijn kunnen behoorlijk oplopen. Deze kosten worden uit uw nalatenschap betaald en komen dus direct in mindering op wat uw erfgenamen van u verkrijgen.