Het beste van twee werelden

Het beste van twee werelden

Notarissen timmeren flink aan de weg met constructies om zo min mogelijk erfbelasting te betalen. De laatste vondst: het turbo-tweetrapstestament.

In 2010 heeft het zoheten tweetrapstestament aandacht gekregen in het programma Radar. Een constructie waarbij de kinderen tijdelijk buitenspel worden gezet, zodat de achterblijvende ouder niet direct hoeft af te rekenen met de fiscus.

Dat kan met name interessant zijn voor partners/echtgenoten met kinderen die een (duurdere) eigen woning bezitten. Voordeel van het  tweetrapstestament ten opzichte van de normale wettelijke regeling is dat de langstlevende ouder geen erfbelasting hoeft te betalen over de erfdelen van de kinderen. Er is een vrijstelling van ruim 19.000 euro per kind, maar als deze vrijstelling niet toereikend is, kan de erfbelasting flink oplopen. Als de achterblijvende ouder de erftax moet betalen, bestaat soms het risico dat de langstlevende ouder niet meer in de echtelijke woning kan blijven wonen.

Een belangrijk nadeel van het tweetrapstestament ten opzichte van de wettelijke regeling is echter, dat nu de kinderen geen vordering hebben op de langstlevende ouder, zij ook geen gebruik kunnen maken van de oprenting van hun vordering. Misschien behoeft dit wat nadere uitleg.
 
Bij de wettelijke regeling geldt dat de kinderen een vordering kunnen krijgen op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is in principe pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Naarmate de langstlevende ouder de eerstoverleden ouder langer overleeft, geldt dat de rente over deze vordering oploopt. Zodoende wordt het vermogen van de langstlevende langzaam maar zeker “opgesnoept” door deze rente. Hoe groter het bedrag van de rente wordt, hoe kleiner de nalatenschap van de langstlevende. Hoe kleiner de nalatenschap van de langstlevende, hoe minder erfbelasting verschuldigd is door de kinderen bij het overlijden van de tweede ouder.
 
Kiest u voor een regulier tweetrapstestament, dan lopen de kinderen dit voordeel dus mis en dat is niet nodig!
 

Het beste van twee werelden

Turbo-tweetrapstestament

Om die reden is het turbo-tweetrapstestament in het leven geroepen.

Dit type testament bouwt voort op het bestaande tweetrapstestament. Volgens Anotaris, die dit type testament onder de aandacht brengt, is het voordeel ten opzichte van het bestaande tweetrapstestament dat de kinderen na het overlijden van de langstlevende ouder in veel gevallen minder erfbelasting verschuldigd zijn. Dit voordeel loopt verder op naarmate er meer kinderen zijn en naarmate de langstlevende ouder langer in leven blijft.
Het turbo-tweetrapstestament combineert de voordelen van het tweetrapstestament met de voordelen van de wettelijke regeling. Net als bij het reguliere tweetrapstestament betaalt de langstlevende ouder geen erfbelasting ten behoeve van de erfdelen van de kinderen.

En, net als bij de wettelijke regeling geldt dat de kinderen een fiscaal voordeel hebben dat verder oploopt naarmate er meer kinderen zijn en de langstlevende ouder langer in leven blijft.

Er kleeft echter ook aan nadeel aan deze constructie. Mocht het zo zijn dat een enig kind eerder overlijdt dan de overgebleven ouder, dan kan het fiscale voordeel komen te vervallen. En er zijn natuurlijk notariskosten aan een dergelijke constructie verbonden en het is belangrijk om daar vooraf duidelijke afspraken over te maken.

Hoe dan ook: een goed testament is maatwerk, zowel in verband met uw wensen als in verband met de fiscale gevolgen. Laat u door een notaris daarom altijd goed informeren over de mogelijkheden die goed bij u passen.