Erfdeel kinderen en tweede huwelijk

Erfdeel kinderen en tweede huwelijk

Het komt voor dat een echtgenoot in een tweede huwelijk geen huwelijks voorwaarden heeft gemaakt, terwijl hij kinderen heeft die het erfdeel van hun overleden ouder nog tegoed hebben. Veel mensen realiseren zich niet dat door een nieuw huwelijk de aanspraken van de kinderen uit het eerste huwelijk wel eens verloren zouden kunnen gaan.

Stel dat de echtgenoot in gemeenschap van goederen trouwt met een nieuwe partner. Dan vloeit het vermogen van die ouder en de nieuwe echtgenoot samen. Als de ouder voorafgaand aan het huwelijk het meeste vermogen had en het komt later tot een scheiding, dan houdt hij minder vermogen over om zijn kinderen de erfdelen van de overleden ouder uit te kunnen betalen of, bij zijn overlijden, na te laten.

Om de situatie van voor het huwelijk te herstellen zou dit echtpaar alsnog huwelijks voorwaarden moeten maken. Helaas staat er in de wet dat bij het maken van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk, het bezit in gelijke helften tussen de echtgenoten moet worden verdeeld. Als de echtgenoten ongelijk verdelen, wordt dit gezien als een schenking waarover schenkingsbelasting betaald moet worden. Dit echtpaar kan de ongelijke verdeling van voor het huwelijk dus niet zonder financiële consequenties herstellen!

Gelukkig heeft de Minister van Financiën een uitzondering gemaakt. Als mensen aannemelijk kunnen maken dat zij ná de huwelijksdag alsnog huwelijkse voorwaarden willen maken omdat zij de aanspraken van de kinderen uit het eerste huwelijk willen herstellen dan kan dat zonder dat de belastingdienst een aanslag schenkbelasting oplegt.

,