Check uw huwelijkse voorwaarden

Check uw huwelijkse voorwaarden

Verrekenen en huwelijkse voorwaarden

Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de nalatenschap niet uit de helft maar (meestal) uit het geheel. de erfenis is dan het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting betalen. U kunt dat voorkomen door in uw huwelijkse voorwaarden in een ‘verrekenbeding’ vast te leggen dat u bij overlijden afrekent alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd. De erfenis bestaat dan uit de helft van het gezamenlijk vermogen.

Voorbeeld

U bent op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Uw vermogen is € 250.000,= en dat van uw partner € 750.000,=. Regelt u niets, dan betaalt u bij het overlijden van uw partner ruim € 18.200,= erfbelasting. Bij een verrekenenbeding betaalt u niets.

,