Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erflater (de overledene) is, wie de erfgenamen zijn en eventueel wie gemachtigd zijn om namens de erfgenamen te handelen. Ook staat hierin of de overledene een testament heeft opgesteld. Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht raadpleegt de notaris de overlijdensakte en het Centraal Testamentenregister (CTR). Hij of zij checkt het bevolkingsregister en stelt officieel vast of de overledene kinderen had.

NOTARISTIP ! Bij kleine nalatenschappen (bijvoorbeeld alleen een lopende rekening met een gering saldo) is een verklaring van erfrecht misschien niet nodig. Vraag dan bij de bank en/of verzekeringsmaatschappij van de overledene na of u een verklaring van erfrecht nodig hebt.