Uit elkaar gaan (scheiden)

Uit elkaar gaan (scheiden)

* Wanneer echtgenoten gaan scheiden of als samenwoners hun relatie verbreken moet gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld.
* Voor de verdeling van een huis of aandelen in een besloten vennootschap is inschakeling van de notaris verplicht.
* In de akte van verdeling worden de gemaakte afspraken vastgelegd en wordt bijvoorbeeld de toekomstige verhouding met de hypotheekbank geregeld.
* Als de ene partij een bedrag toekomt vanwege overbedeling (wanneer deze partij meer verkrijgt uit de boedel dan hem eigenlijk toekomt) van de andere partij, * verloopt de betaling via de notaris.
* Als echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd kan verdeling pas gebeuren als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.