Tag: veranderen

  • Testament veranderen

    Testament veranderen

    Een testament maken is eigenlijk de belangrijkste stap om uw nalatenschap te regelen. Via een testament kunt u afwijken van de wettelijke regels en dus het erfrecht voordelig naar uw hand zetten. U kunt dus zelf bepalen wie wat gaat krijgen. Elk testament kunt u op elk moment wijzigen, aanvullen, vernieuwen of herroepen. Dit is…

  • Veranderen van het testament

    Veranderen van het testament

    Testament herroepen, wijzigen of vernieuwen Elk testament kan op elk moment worden gewijzigd of worden herroepen. Dit gebeurt door het op laten maken van een nieuwe akte. Dat kan uiteraard bij dezelfde notaris, maar ook bij elke andere notaris.Het is verstandig regelmatig (eens in de vijf tot tien jaar) het testament door te nemen en zonodig…