Tag: langstlevende

  • Langstlevende-testament nog steeds nodig

    Langstlevende-testament nog steeds nodig

    Langstlevende testament Voor 1 januari 2003 zijn veel ouderlijke boedelverdeling testamenten gemaakt, ook wel langstlevende testament genoemd. Dit betekent dat de partner die het eerste overlijdt alle bezittingen toedeelt aan een achterblijvende partner die eventuele schulden voor haar rekening neemt. Omdat de achterblijvende partner dan te veel krijgt en dus de kinderen te weinig, is…

  • Verzorgingsrecht langstlevende

    Verzorgingsrecht langstlevende

    Op 1 januari 2003 is een nieuw erfrecht in werking getreden. Daarbij is het verzorgingsrecht van de langstlevende echtgenoot in de wet neergelegd. Als een ouder na 1 januari 2003 overlijdt zonder testament en hij laat een echtgenoot en kinderen achter vererft zijn nalatenschap op een wijze die doet denken aan het verzorgingstestament zoals dat…