Tag: efgenamen

  • Erfgenamen volgens de wet

    Erfgenamen volgens de wet

    De standaard regels van het versterferfrecht Als er geen testament is opgemaakt, zijn de standaard regels van het versterferfrecht van toepassing. Deze komen neer op: Getrouwd zonder kinderen: de echtgenoot is de enige erfgenaam; Niet getrouwd, wel kinderen: de kinderen erven ieder een gelijk deel; Getrouwd met kinderen: de kinderen erven samen met de echtgenoot een gelijk deel.…