Tag: belasting

  • Belasting over erfenis

    Belasting over erfenis

    Als iemand is overleden gaan zijn bezittingen naar zijn/haar erfgenamen. De totale erfenis bestaat uit de bezittingen en de schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen maar het kunnen ook instellingen zijn die iets krijgen uit de erfenis. Als iemand iets erft dan moet hij/zij hierover erfbelasting betalen. Tot 2010 noemde men dit successierecht.…

  • Fiscus verwacht 50.000 bezwaren

    Fiscus verwacht 50.000 bezwaren

    Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 26 oktober 2012 een brief en een besluit aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij bepaalde bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar aanwijst. Deze regeling houdt in dat de daarvoor in aanmerking komende bezwaren worden aangehouden in afwachting van de uitkomst van een beperkt aantal gerechtelijke procedures.…