Minder erfbelasting door arrest ?

Minder erfbelasting door arrest ?

In het Algemeen Dagblad van 17/9 staat een bericht van SMCO waarin gesteld wordt dat uit een uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli blijkt dat erfenissen in de periode 2005 t/m 2009 een vrijstelling van 75% hadden moeten krijgen en in de periode 2010 tot heden een vrijstelling van één miljoen euro.

SMCO is nu een collectieve procedure gestart om de teveel betaalde erfbelasting op te eisen.

Via de website www.collectiefonrecht.nl/erfbelasting kunnen belanghebbenden zich aanmelden voor deze procedure. De kosten voor deelname lopen uiteen van enkele honderden euro’s tot bijna 800 euro (afhankelijk van de categorie waarin men valt) + een percentage no cure no pay.
Op de website wordt wel vermeld dat de uitspraak nog niet bindend is omdat de belastingdienst hoger beroep heeft aangetekend. Is dit een vorm van geldklopperij/oplichting van SMCO of is dit wel degelijk een mogelijkheid om erfbelasting terug te vorderen?

Wij zijn op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank in Breda (LJN BX3386). De rechtbank oordeelde dat voor privévermogen dezelfde vrijstelling als voor ondernemingsvermogen (een vrijstelling van 30% tot 100% van het vermogen, afhankelijk van het kalenderjaar) moet gelden. Een hele gunstige uitspraak die veel geld op kan leveren, maar het laatste woord is hierover nog niet gezegd. De Belastingdienst vecht de uitspraak namelijk aan bij de Hoge Raad. De kans dat de Hoge Raad het eens is met de rechtbank achten wij klein.

De uitspraak is van belang voor aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststaan. Daarvoor mag de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift nog niet zijn verstreken. Voldoet u daaraan, dan doet u er goed aan een bezwaarschrift in te dienen. Alleen dan kunt u namelijk meeprofiteren als de Hoge Raad het toch eens is met de rechtbank. Het indienen van het bezwaarschrift kunt u prima zelf: een korte brief, onder verwijzing naar genoemd arrest, volstaat. Dit is voldoende om u rechten veilig te stellen. En u bespaart de kosten van een adviseur.

Is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift wel verstreken, dan kunt u geen belasting meer terugvragen op basis van dit arrest. SMCO biedt dus voor deze aanslagen erfbelasting (op hun website categorie C genoemd) ons inziens ten onrechte nog enige hoop. Het is dus niet zinvol om in deze situatie een brief aan de fiscus te schrijven.

Opmerking: het bedrag dat door SMCO voor de procedure gevraagd wordt vinden wij te hoog, zeker waar het de naar onze mening kansloze procedure voor categorie C betreft waarvoor zij een bedrag vragen van € 765 euro en 10% no cure, no pay of een bedrag van 385 euro en 20% no cure, no pay.

,