Huwelijksvoorwaarden: trouwen en vergeten

Huwelijksvoorwaarden: trouwen en vergeten

Voorbeeld

Jan en Marie zijn getrouwd onder huwelijksvoorwaarden. Jan is eigenaar van het door hen beiden bewoonde huis.

Op basis van hun huwelijksvoorwaarden moeten Jan en Marie wat zij (over)gespaard hebben van hun inkomen

jaarlijks verrekenen, ieder de helft.

Jan en Marie vergeten deze afspraak na te komen. Van wat jaarlijks van Jan’s inkomen overblijft (dus feitelijk

inkomen dat hij met Marie moet verrekenen) besteedt Jan een deel voor de aflossing van de hypotheek op die

woning. Na een aantal jaren scheiden Jan en Marie. Jan stelt dat de waardestijging van de woning hem toekomt

aangezien hij alleen eigenaar is. Nu zij beiden geen uitvoering hebben gegeven aan het verrekeningsbeding,

betekent dit dat de beide echtgenoten gezamenlijk in de woning hebben belegd.

Hierdoor heeft Marie recht op een gedeelte van de waardestijging van de woning (opgebouwd tijdens het

huwelijk), ook al is de woning privé eigendom van Jan.