Erfgenamen volgens de wet

Erfgenamen volgens de wet

De standaard regels van het versterferfrecht

Als er geen testament is opgemaakt, zijn de standaard regels van het versterferfrecht van toepassing. Deze komen neer op:

  • Getrouwd zonder kinderen: de echtgenoot is de enige erfgenaam;
  • Niet getrouwd, wel kinderen: de kinderen erven ieder een gelijk deel;
  • Getrouwd met kinderen: de kinderen erven samen met de echtgenoot een gelijk deel. Het erfdeel wordt voor de kinderen omgerekend in geld hetgeen pas opeisbaar wordt bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot;
  • Niet getrouwd, geen kinderen: de erfenis wordt verdeeld onder de ouders en (half)broers/zusters. Indien één van hen niet meer in leven is, dan wordt hun plaats vervangen door diens kinderen. Als geen van hen in leven is, dan wordt gekeken naar de grootouders (eventueel overgrootouders) en hun nakomelingen.

Uit de wettelijke verdeling blijkt dat kinderen pas hun erfdeel kunnen opeisen als beide ouders zijn overleden. De langstlevende echtgenoot hoeft zich dus geen zorgen te maken dat het huis verkocht moet worden (of in andere financiële problemen komt) omdat de kinderen de erfenis komen opeisen. Het erfdeel wordt uitgedrukt in een geldbedrag, de langstlevende ouder behoudt echter het vruchtgebruik. Het kan verstandig zijn om hierover een rentevergoeding af te spreken die bij overlijden van de langstlevende ouder moet worden voldaan. Hiermee wordt de resterende waarde van de nalatenschap verlaagd en zodoende ook de af te dragen successierechten. De eventueel door de kinderen te betalen successierechten moet door langstlevende partner worden voorgeschoten.