Erfbelasting en WOZ-waarde

Erfbelasting en WOZ-waarde

Erfgenamen die na 1 januari 2012 een woning hebben geërfd kunnen voor de erfbelasting kiezen om gebruik te maken van een actuelere WOZ-waarde.

In de Successiewet is in artikel artikel 21, vijfde lid, Successiewet geregeld dat verkrijgers ervoor mogen kiezen een verkregen woning niet te waarderen op de voor het jaar van verkrijging geldende WOZ-waarde, maar op de WOZ-waarde die geldt voor het jaar volgend op het jaar van verkrijging. Er geldt geen terugwerkende kracht voor de maatregel. Indien een woning vóór 1 januari 2012 is verkregen, kan dus geen gebruik worden gemaakt van deze keuzeregeling.