Echtelijke woning en faillissement

Echtelijke woning en faillissement

Hoe zit het nu met de echtelijke woning in geval van faillissement?

Vaak wordt de eigendom van de echtelijke woning aan de niet-ondernemende echtgenoot (veelal de vrouw) geleverd. De hypothecaire lening die nodig is om de aankoop te financieren, wordt echter in de meeste gevallen door de echtgenoten gezamenlijk gesloten. De niet-failliete echtgenote moet bewijzen dat de woning door haar is gefinancierd. In de praktijk levert dit problemen op; de aflossing en rente van de hypotheek worden gewoonlijk betaald uit de huishoudpot waarin beide echtgenoten bijdragen. De echtelijke woning zal daardoor mogelijk in het faillissement vallen.

,